11 Eylül Saldırılarının Bu Zamana Kadar Görülmemiş Fotoğrafları Paylaşıldı

Liam Enea isimli bir ki?i, dört y?l önce kaybetti?i büyük annesinin foto?raf albümünde Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör sald?r?s?yla ilgili foto?raflar buldu. Bu foto?raflar, 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen ve 2.600’den fazla ki?inin hayat?na mal olan sald?r?n?n hiç görülmemi? hallerini gün yüzüne ç?kar?yor.