11. Kariyer Gelişim Günleri Bugün Başlıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi IEEE Ö?renci Kolu?nun düzenledi?i 11. Kariyer Geli?im Günleri bugün ba?l?yor. Toplam 2 gün sürecek olan etkinli?e kat?l?m ücretsiz olacak ve kat?lanlara sertifika verilecek.