15 Mayıs Son Gün: İşte WhatsApp’a Alternatif Mesajlaşma Uygulamaları

Facebook’un radikal kararlar? sonras? WhatsApp kullan?c?lar?na kabul etme zorunlulu?u bulunan bir bildirim gönderildi. Ki?isel bilgilerin Facebook ve ?irketleri taraf?n kullan?lmas?n? da içeren yeni ko?ullar? kabul etmeyen kullan?c?lar?n WhatsApp hesaplar?, 15 May?s sonras? silinecek. WhatsApp?n bildirimini kabul etmeyenler için alternatif mesajla?ma uygulamalar?n? listeledik.