17 Günlük Tam Kapanma Resmen Başladı: İşte Bilinmesi Gereken İzinler ve Yasaklar

Bu ak?am ba?lam?? olan 17 günlük tam kapanma süreci duyurulal? birkaç gün oldu. Ancak yasaklar hakk?nda soru i?aretleri devam ediyor. Biz de süreç ba?lam??ken sizler için 17 May?s?a kadar sürecek yasaklar? k?saca anlatt?k.