17 Mayıs Sonrası Normalleşme Çalışmaları Hakkında İlk Bilgiler Geldi

17 May?s’ta sona erecek tam kapanma sonras?nda neler olaca??na dair bilgiler gelmeye ba?lad?. Hürriyet’ten Nuray Babacan, hükümetin 10 bin vaka say?s?na göre hareket edece?ini, kademeli normalle?me sürecine girilece?ini aç?klad?.