17 Yaşındaki Türk Geliştiricinin 70 Ülkede Yayınlanan Mobil Uygulaması: Getpad

Cihan Alp Aygün isimli 17 ya??ndaki Türk giri?imcinin uygulamas? Getpad 70 ülkede yay?nlanan muazzam bir sosyal a? uygulamas? haline geldi. Yeni nesil yazarl?k uygulamas? olan Getpad, kendi blog makalelerinizi ve dü?üncelerinizi yazman?za olanak sa?l?yor.