2000’li Yılların En Viral Fotoğraflarından Bir Tanesi, NFT ile 180 Ethereum’a Satıldı

2005 y?l?nda çekilen ve internetin yayg?nla?mas? ile viral hale gelen bir foto?raf, NFT haline getirildikten sonra tam 180 Ethereum’a al?c? buldu. Yanan bir binan?n önünde gülen bir k?z çocu?unu gösteren bu foto?raf, NFT merakl?lar?n?n a?z?n? suland?rmay? ba?ard?.