2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülünü Kazanan Otomobiller Açıklandı

Bu y?lki Dünyada Y?l?n Otomobili ödülünün kazananlar? da nihayet aç?kland?. Finalistlerin büyük bir ço?unlu?unu olu?turan Alman markalar, be? ödülün üçünü almay? ba?ararak otomobilseverleri ?a??rtmad?.