2021 Gökmen Uzay ve Havacılık Kongresi, 19 Mayıs’ta Başlıyor

HacettepeMEC kulübü, bu y?l uzay ve havac?l?k alan?nda gerçekle?tirdi?i; Türkiye?nin ö?renciler taraf?ndan düzenlenen en büyük uzay kongresi olan Gökmen?in ikincisini düzenleyecek. 19-20-21 May?s tarihlerinde gerçekle?ecek 2021 Gökmen Uzay ve Havac?l?k Kongresi, farkl? alanlardan birçok uzman ismi ve ?irketi bünyesinde bar?nd?racak. Çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak kat?l?m sa?lanabilecek kongre, kat?l?mc?lara etkinlik belgesi de verecek.