2021 Yılının İlk Çeyreğindeki Büyüme Rakamları Açıklandı: Beklentilerin Üstünde

Türkiye ?statistik Kurumu?nun aç?klad??? verilere göre Türkiye, 2021 y?l?n?n ilk çeyre?inde %7?lik büyüme gösterdi. Büyümeye en çok katk?y? %12,2 büyümeyle imalat sanayii sa?lad?. Bakan Mustafa Varank, Twitter?da payla?t??? gönderiyle büyümenin pandemi döneminde ya?anmas?na dikkat çekti.