2021’de 1,3 Milyon Yolcu Garantisi Verilen Zafer Havalimanı, İlk Çeyreği 61 Yolcuyla Kapattı

Kütahya?da bulunup 3 ?ehrin a??rl?kla kullanmas? için kurulan Zafer Havaliman??n?n faaliyetleri durma noktas?na geldi. 2012 y?l?ndan bu yana 10 milyonun üzerinde yolcu a??rlamas? garanti edilen havaliman?n?n etkinli?i, pandeminin de etkisiyle bu hedefin yar?s?na bile ula?amad?. Geçen sene 16 bin yolcu a??rlayan Zafer Havaliman?, 2021?in ilk çeyre?ini 61 yolcuyla kapatt?.
Havaliman? için 2021 y?l?nda 1 milyon 312 bin yolcu a??rlamas? garanti edilmi?ti.