300 Milyon Yıl Önce Yaşayan Köpek Balığı Godzilla Shark, Yeni Bir Tür Olarak Yeniden İsimlendirildi

Bundan yakla??k 7 y?l önce New Mexico’da bulunan ve yakla??k 300 milyon ya??nda oldu?u bilinen ve ‘Godzilla Shark’ olarak an?lan köpek bal???, bilim insanlar? taraf?ndan yeni bir tür olarak tan?mland? ve resmi ismini de ald?.