3D Baskıda Kullanılabilen Bir ‘Yaşayan’ Materyal Geliştirildi

Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nden ara?t?rmac?lar, 3 boyutlu biyobask? tekni?ini kullanarak yosun hücrelerinden olu?an bir ‘ya?ayan’ materyal üretmeyi ba?ard?. Fotosentez yaparak en az 3 gün kendi kendine ya?ayabilen bu canl? materyal, ilerleyen dönemlerde farkl? gezegenlerde yeni oksijen kayna??m?z olabilir.