50 Yaşına Girdiğine İnanmanın Zor Olduğu 8 Önemli Teknolojik Buluş

E?er bu y?l 50. ya??n?z? kutlamaya haz?rlan?yorsan?z, kontakt lenslerden tutun da Quarter Pounder’a kadar size e?lik eden çok say?da icat var.