5G’nin Türkiye’de Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı

Ula?t?rma ve Altyap? Bakan Yard?mc?s? Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G’nin Türkiye’de ne zaman kullan?ma sunulaca??n? aç?klad?. Dr. Sayan’?n aç?klamalar?na göre 5G ihalesi önümüzdeki y?l gerçekle?tirilecek ve 5G, 2023 itibar?yla kullan?ma sunulacak.