60 Bin Dolar Hedefli Bir Oyun, Kickstarter’da 750 Bin Dolardan Fazla Bağış Topladı

Ba??ms?z geli?tiricilerin oyunlar için fon toplamaya çal??t?klar? Kickstarter, bir oyunun milyonlarca hayrana sahip olmas?n? sa?lad?. Friday Night Funkin isimli bu ritim tutma oyunu 60 bin dolar ba??? hedefine sahipken, oyuncular?n bu oyuna olan deste?i, 750 bin dolar? a?m?? durumda.