700 Milyon Linkedin Kullanıcısının Verisini Çalan Hacker: Eğlence Olsun Diye Yaptım

700 milyondan fazla Linkedin kullan?c?s?n?n verisini ele geçirerek sat??a ç?karan hacker, sald?r?yla ilgili baz? aç?klamalarda bulundu. Kendisini “Tom Liner” olarak isimlendiren hacker, Linkedin’e yönelik sald?r?y? “e?lence olsun diye” yapt???n? belirtiyor.