8 Yıl Sonra Geri Dönen Efsane Dizi ‘Dexter’ Hakkında Yeniden Hatırlamanız Gereken 8 Detay

Final yapmas?n?n üzerinden uzun y?llar geçmesine ra?men hala dünya çap?nda milyonlarca hayran? olan polisiye dizi Dexter, özlem gidermek için özel bir sezonla geri geliyor. Canlanma sezonu dedikleri bu maceraya at?lmadan önce orijinal Dexter hikayesi ile ilgili hat?rlanmas? ve yeni ba?layacaklar?n ö?renmesi gereken baz? ?eyler var.