81 İlin Tamamı Büyükşehir Oluyor: İlçeler Tek Bir Merkeze Bağlanacak

2024?te yap?lacak yerel seçimler öncesinde 30 büyük?ehir d???nda kalan 51 ilin statüsü ?büyük?ehir? olarak güncellenecek. AK Parti?nin mecliste gündeme getirdi?i de?i?ime göre merkez ilçe için seçilen belediye ba?kanlar? art?k büyük?ehri de?il, sadece merkez ilçeyi yönetecek.