9GAG, Her Bir Pikseli Tanıdık Gelecek ‘Meme’ Derlemesini NFT Olarak Satışa Çıkardı

9GAG, NFT sektörüne giri? yapt???n? duyurdu. Dünyan?n en büyük meme kaynaklar?ndan olan 9GAG, olu?turdu?u bir derlemeyi Foundation isimli NFT sat?? platformunda listelemeye ba?lad?. 9GAG’in “In Meme We Love” isimli NFT için istedi?i minimum tutar, 9 Ethereum.