ABD, Uzayda Güneş Enerjisi Toplayıp Dünya’ya Göndermek İçin Çalışmalara Başladı

Amerikan Hava Kuvvetleri, SSPIDR ad?n? verdi?i teknoloji ile Dünya’ya güne? enerjisi aktarmaya çal??acak. E?er ba?ar?l? olursa s?n?rs?z enerji ile sava? alan?nda büyük üstünlük kazanacak.