ABD ve Rusya’dan, COVID-19’dan Kısa Sürede Kurtulmamızı Sağlayacak ‘Patentler Kaldırılsın’ Desteği

Koronavirüs a??lar?n?n ula??labilirli?i ile ilgili önemli geli?meler ya?an?yor. ABD ve Rusya devlet ba?kanlar?, COVID-19 a??lar?na özel olarak patentlerin kald?r?lmas? ça?r?lar?na destek verdi. AB ise bu konuda çekimser bir tutuma sahip ve nihai karar? bugün gerçekle?tirilecek zirvenin sonunda verecek.