ABD’den Kritik Karar: Pfizer-BioNTech Aşısının 12-15 Yaş Grubuna Uygulanmasına İzin Verildi

ABD G?da ve ?laç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech’in koronavirüs a??s?n?n 12-15 ya? aras?ndaki gençlerde uygulanmas?na izin verdi. ABD Hastal?k Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin de onay?yla yürürlü?e girecek geli?me, ABD’deki gençlerin de salg?n belas?ndan kurtulaca?? anlam?na geliyor.