Acemi Kripto Yatırımcılarını Hedef Alan Bir Sahte Uygulama Ağı Ortaya Çıkarıldı

Son dönemde doland?r?c?lar?n hedefindeki ki?iler aras?nda acemi kripto para yat?r?mc?lar? da yer al?yor. Doland?r?c?lar, çe?itli sahte uygulamalarla yeni yat?r?mc?lar? doland?rmaya çal???yor.