Adana’daki Meşhur Aşiret ‘Conolar’ın Yaşamı Belgesel Oluyor: İlk Bilgiler Geldi

Kar??t?klar? türlü suçlar ve kavgalar?yla bilinen Adanal? Conolar a?iretinin hayat hikayesi belgesel haline geliyor. Meltem Y?lmaz ve ?ahin Yi?it taraf?ndan haz?rlanan proje, a?iretin yaln?zca suç dünyas? ile ili?kisini de?il, tüm ya?am?n? konu ediniyor.