Adeta Kendi Filminizi Yönlendirdiğiniz Erica Benzeri 11 İnteraktif Oyun

Erica oynad?ktan sonra etkisinden ç?kamay?p Erica benzeri oyunlar ar?yorsan?z do?ru yerdesiniz. Gerçek ki?ilerle ve gerçek mekanlarda geçen oyun türü FMV, son dönemlerde popülerli?ini geri kazanmaya ba?lad?. Bu içeri?imizde FMV türünün en iyi örneklerinden olan Erica benzeri oyunlara yak?ndan bak?yoruz.