Adli Biyoteknoloji Alanındaki Gelişmeleri Konu Alan ‘BESCO Forensics’ Başlıyor

Adli Bilimlerin faydaland??? Biyoteknoloji ve Biyomühendislik uygulamalar? ve bu alanlarda yap?lan Ar&Ge çal??malar?n? ö?renciler ile bulu?turacak olan ‘BESCO Forensics – Adli Biyoteknoloji Günü’ ba?l?yor.