AirTag’lerde Tehlikeli Olabilecek Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi

Apple??n takip cihaz? AirTag?de kullan?c?lar? riske atabilecek bir güvenlik aç??? ke?fedildi. Bir güvenlik ara?t?rmac?s?, cihazla ?Find My? a?? aras?ndaki etkile?imi taklit ederek AirTag?le veri aktarman?n bir yolunu buldu. Bu ke?if yayg?nla??rsa kullan?c?lar?n güvenli?i tehlikeye girebilir ve AirTag?in ad? kal?c? ?ekilde lekelenebilir.