Akıllı Telefonların Dünden Bugüne Tarihi: İlk Model iPhone Değildi

1994 y?l?nda dönemin nispeten rakipsiz olan teknoloji devi IBM, ilk ak?ll? telefon olarak bilinen cihaz?n? tan?tt? ve sat??a ç?kard?. Bugün ayn? topraklarda cirit atan onlarca ?irket, bizim için art?k hayati önem ta??yan cihazlar üretiyorlar. Peki telefonlar nas?l oldu da bizi bizden daha iyi tan?r hale geldiler? TeknoTarih?in yeni bölümünde sizi yine k?sa bir yolculu?a ç?kar?yoruz.