Amazon, Kendi Yapışkanlı Notlarınızı Yazdırabileceğiniz Minik Yazıcı Geliştirdi

Amazon, Alexa destekli, dijital ortamda ald???n?z notlar? kolayca ‘yap??kan not’ gibi yazd?rman?z sa?layan yeni bir yaz?c? geli?tirdi. Yeterli ön sipari?i al?rsa üretilece?i söylenen yaz?c?, 3 günde hedefine ula?t? ve yak?nda sat??a sunulacak.