Amazon, Market Alışverişlerinde Avuç İçi Ödeme Uygulamasını Başlattı

Amazon, Whole Foods gibi marketlerde avuç içi kullan?larak ödeme yap?lmas?na olanak sa?layan Amazon One teknolojisini kullanmaya ba?lad?klar?n? duyurdu. ?u anl?k sadece Seattle’da s?n?rl? teknoloji ile birlikte mü?teriler, al??veri?lerinin ard?ndan kasada sadece avuç içlerini kullanarak h?zl? bir ?ekilde ödeme i?lemlerini yapabilecek.