Android 12, Bilgisayarlardaki Çöp Kutusu Özelliğini Telefonlara Taşıyacak

Google??n önümüzdeki aylarda da??tmaya ba?layaca?? Android 12 i?letim sistemi, son ç?kan bilgiye göre bilgisayarlardaki gibi bir çöp kutusu özelli?i getirecek. Bu özelli?in sunaca?? tüm imkânlar henüz bilinmese de dosyalar? tamamen silme ya da geri kurtarma i?lemlerini yapmam?za olanak tan?yaca?? tahmin ediliyor.