Android 12 Güncellemesi Almasını Beklediğimiz 74 Akıllı Telefon

2021 y?l?n?n ortalar?nda ç?kaca?? dü?ünülen, ?u an için geli?tirici beta sürümü yay?nlanm?? olan Android 12 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hangi telefon Android 12 güncellemesi alacak tam olarak bilinmiyor ancak f?s?lt? gazetesine göre yeni güncellemeyi alacak telefonlar ile ilgili baz? öngörüler var.