Android 12 ile Gelecek Yenilikleri Gösteren Bir Video Ortaya Çıktı

Google ?ubat ay?nda duyurdu?u Android 12 hakk?nda önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir geli?tirici etkinli?inde daha fazla detay payla?maya haz?rlan?yor. Etkinlikten önce ortaya ç?kan baz? bilgiler ise bize neler beklememiz gerekti?ini gösteriyor.