Animeci Musk Geri Döndü: Profil Fotoğrafını Değiştirdi, Bitcoin Yeniden Yükseldi

Elon Musk, geçti?imiz gün ya?anan geli?melerin ve sa?anak gibi ya?an tepkilerin ard?ndan yine bo? durmad?. Twitter’da profil foto?raf?n? de?i?tiren Musk’?n bu hareketi sonras? Bitcoin ufak da olsa bir ivme yakalayarak yükseli?e geçti.