Anlaşma Sağlanan BionTech Aşılarının Bir Kısmı Türkiye’ye Ulaştı

Sa?l?k Bakanl??? ve BionTech aras?nda yap?lan anla?maya göre Türkiye’ye getirilmesi planlanan 120 milyon doz a??n?n bir k?sm? bugün Türkiye’ye ula?t?. ?lk parti ile ula?an a?? miktar? henüz aç?klanmad?.