Anne ve Babalar Toplanın: Çocuğunuzun Her Yönde Gelişmesini Sağlayan ‘Montessori Eğitimi’ni Anlatıyoruz

20.yy??n ba?lar?nda ortaya ç?kan ve temelinde her çocu?un ihtiyaç ve özelliklerine göre e?itim verilmesini savunan Montessori E?itimi son dönemde de bir hayli popüler hale geldi. Biz de bugün sizlerle beraber en temelden Montessori E?itimi?ne giri? yapaca??z ve bu e?itime katk?da bulanabilecek e?yalar? sizler için listeleyece?iz.