Anne ve Bebek Arasındaki İlişkiye Dair Yanlış Bilinen Gerçekler

Dünyadaki en kutsal, en de?erli ba? olan anne – bebek ili?kisi hakk?nda bazen kulaktan dolma, bazen de bilimsel gerçeklerin çarp?t?lmas? sonucu ortaya ç?kan baz? ?ehir efsaneleri var. Bu ?ehir efsaneleri ço?u zaman zarars?z olsa da, daha güçlü bir anne – bebek ili?kisi için baz? gerçeklerin bilinmesi daha do?ru olacakt?r.