Antarktika’da Dev Bir Buz Parçası Koptu: Dünyanın En Büyük Buzdağı Oldu

Avrupa Uzay Ajans?, geçti?imiz günlerde Antarktika’dan büyük bir buz parças?n?n koptu?unu aç?klad?. Kopan parça, büyüklü?ü sebebiyle ?u an dünyan?n en büyük buzda?? olmu? durumda.