Apple Kimliğinin Parolasını Unutanlar Toplansın: iCloud Hesabı Nasıl Kurtarılır?

Tüm Apple cihazlar?n? ve hizmetlerini kullanman?z için bir Apple ID sahibi olmal?s?n?z. Ancak bu hesaba dair ?ifrenizi unuttuysan?z giri? yapamazs?n?z. iCloud hesab? da böylece ula??lmaz olur. Apple kimli?inizin parolas?n? unuttuysan?z ne yapmal?s?n?z, iCloud hesab? nas?l kurtar?l?r ad?m ad?m tüm detaylar?yla anlatt?k.