Apple, Koronavirüs Döneminde Artan iPhone, iPad ve Mac Satışlarıyla Kasasını ‘Sağlam’ Doldurdu

2020 son çeyrekte 100 milyar dolar baraj?n? a?arak muazzam bir gelir elde eden Apple, 2021’in ilk çeyre?inde de gelirlerini bir önceki y?la k?yasla önemli seviyede art?rd? ve toplamda 89,6 milyar dolar gelir elde etmeyi ba?ard?.