Apple, Podcasts Uygulaması İçin Abonelik ve Davet Sistemini Duyurdu

Apple’?n Podcast uygulamas?nda kullan?lacak olan ayl?k abonelik sistemi ve davet sistemi tan?t?ld?. Bu aydan itibaren kullan?ma sunulacak sistem, içerik üreticilerini desteklemeye yönelik olacak.