Apple Türkiye, iPad Modellerine ‘Yüksek’ Denebilecek Oranda Zam Yaptı

Apple Türkiye, sat??ta bulunan ba?ta iPad olmak üzere baz? ürünlerin fiyatlar?na zam yapt?. Ürünlerin özelliklerine göre de?i?en zam oranlar?, baz? ürünler için gerçekten de yüksek denebilecek düzeyde. ??te Apple’?n zam karar? sonras? fiyat? güncellenen ürünler…