Apple’ın WWDC 2021’de Tanıtması Beklenen Mac mini’nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple’?n y?ll?k olarak düzenleyip yeni ürün ve hizmetlerini tan?tt??? geli?tirici konferans? WWDC’de, M1X i?lemcisini kullanacak olan yeni Mac mini’nin de tan?t?lmas? bekleniyor. Bugünse Mac mini’nin baz? önemli özellikleri payla??ld?.