“Araba Dediğin Manuel Olur” Geyiği Tarih Oldu: 2021’de Satılan Her 4 Otomobilin 3’ü Otomatik Vitesli

Otomotiv Distribütörleri Derne?i, 2021’in ilk alt? ay?nda 234 bin 963 adet otomatik vitesli otomobil sat??? gerçekle?tirildi?ini aç?klad?. Bu sat?? rakam?, otomatik vites otomobillerin pazardaki pay?n?n yüzde 75’in üzerine ç?kt???n? gösteriyor. Yani sat?n al?nan her 4 araçtan 3 tanesi, otomatik vites…