Arabalardaki Halojen ve LED Far Nedir, Hangisi Daha Avantajlı?

Günümüzde giderek yayg?nla?sa da yine de yeni bir araç al?rken ek donan?m olarak kabul edilen LED araba far? gerçekten de?erini hak ediyor mu? Uzun y?llard?r kullan?lan halojen araba far? yerine LED kullanmak daha m? avantajl?? Halojen ve LED araba farlar?n?n tüm olumlu ve olumsuz yanlar?n? inceledik.