Arabanızın En Önemli Verilerine Ulaşan ‘OBD 2’ ve ‘ELM’ Gibi Cihazlar Ne İşe Yarar, Güvenli mi?

ODB 2 ve ELM gibi cihazlar sayesinde yüz binlerce kullan?c?, araçlar? hakk?nda en detayl? verileri elde edebiliyor. Peki arac?n sigorta kutusuna ba?lanan bu cihaz, tam olarak ne ve kullanmas? araç için ne kadar sa?l?kl?? Kullan?c?lar?n akl?na gelebilecek sorular? yan?tlamaya çal??t?k.