Arabayı Nasıl Sürdüğünüz, Alzheimer Olup Olmadığınızı Gösterebilir

Toronto Üniversitesi’nde yap?lan bir ara?t?rmaya göre araç sürü? tarz?, sürücünün alzheimer olup olmad???n?n anla??lmas?nda yard?mc? oluyor. Ara?t?rmadan elde edilen bulgulara göre model olu?turan uzmanlar, yüzde 90’a kadar do?ru tespitlere ula?abiliyorlar.