Arktik Denizi’ni Kaplayan Buz Tabakasının Bilinenden 2 Kat Hızlı Eridiği Tespit Edildi

Bir grup bilim insan? taraf?ndan yürütülen yeni bir ara?t?rma, Arktik Denizi’ndeki yüzeyi kaplayan buzullar?n ?imdiye kadar bilinenden iki kat daha h?zl? eridi?ini ortaya ç?kard?. Ara?t?rman?n çarp?c? sonuçlar?, iklim krizine, de?i?en ticaret yollar?na ve yeni petrol aray???na kadar pek çok konuyu do?rudan etkiliyor.