Artık HDMI Kabloya Gerek Yok: Exxen’in Akıllı TV Uygulaması Yayınlandı

Acun Il?cal??n?n senenin ba??nda kullan?ma aç?lan dijital yay?n platformu Exxen, aç?l???ndan aylar sonra ak?ll? televizyonlarda da kullan?labilir hale geldi. Platformun birçok markada eri?ilebilir olan televizyon uygulamas?, yak?n zamanda daha fazla model için yay?nlanacak.